två vackra stolar i lägenhet

Heltäckande lösning för ett dödsbo

Vi erbjuder heltäckande lösningar för dödsbo. Detta innebär att vi avlastar dig genom att på ett respektfullt vis hantera det praktiska arbetet med ett dödsbo i Sollentuna.

Förlust av en närstående är alltid en svår och utmanande tid. Sorgen måste tå ta sin naturliga tid. Vid en tid av sorg är det praktiska kring ett dödsbo både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det gör att människor kan agera och känna på olika sätt. En del vill så fort som möjligt ordna det praktiska medan andra har svårigheter att hantera detta.

Vi rekommenderar att prioritera det viktigaste först och gärna kontakta oss för hjälp. Vi avlastar och hjälper till med den praktiska biten under denna svåra tid. Vårt sätt är professionellt och respektfullt med full förståelse om hur det kan kännas. Vi erbjuder heltäckande lösningar av dödsbon i Stockholm, däribland städning, tömning och bortforsling.

Tömning och bortforsling av dödsbo i Sollentuna

Vi förstår den svåra omständigheten med att behöva städa och tömma ur ett dödsbo i samband med dödsfall. Emellertid är det en av de tunga saker som behöver lösas tidigt. Är sorgen stor och kraften saknas ska du därför kontakta oss. Vi har heltäckande lösningar som avlastar och där vi samordnar det praktiska arbetet åt dig. I dessa tjänster inkluderas hjälp med värdering och uppköp av saker. Vilka tjänster du vill ha hjälp med bestämmer du – allt i ett eller olika tjänster var för sig. Tveka inte att med att kontakta oss. Vi hanterar givetvis dödsbon i alla varierande storlekar och påbörjar inom någon dag.

Miljövänligt och professionellt

Vi hanterar tömning och bortforsling av dödsbon i Stockholm på ett professionellt sätt. Vårt mål är att avlasta dig som kund under en svår tid när sorgen är stor. Vi är därför måna om att vara lika mycket professionella som tidseffektiva. Vi värnar om såväl kunden som miljön. I linje med våra mål arbetar vi miljömedvetet i en trevlig arbetsmiljö för att bidra till en renare och mer miljövänlig värld. Det innebär till exempel att möbler från en dödsbotömning kan komma till återanvändning genom en välgörenhetsorganisation. Med din tillåtelse kan vi därmed tillsammans bidra till en mer hållbar värld. I Stockholm finns många möjliga alternativ för välgörenhet vi kan gå igenom.

I vårt professionella förhållningssätt spelar säkerhet och ergonomi en viktig roll. Vi är därför regelbundet uppdaterade inom dessa arbetsmiljöfrågor för att såväl kund som medarbetare ska vara trygga med att hämta dödsbo.

Inför dödsbotömning

I vår långa erfarenhet av dödsbon i Stockholm är vi medvetna om och följer gällande regelverk. För befogenhet att utföra våra tjänster i bortforsling och tömning av dödsbo behöver en viktig juridisk del vara avklarad, nämligen bouppteckning. Tills att bouppteckningen blivit registrerad av Skatteverket kan en person kan tillfälligt företräda dödsboet genom att intyga sin behörighet. Intyget beställs från Skatteverket. En bouppteckning fastställer vilka som har arvsrätt, det vill säga delägare i dödsboet.

När en person går bort övergår automatiskt personens tillgångar och skulder till ett så kallat dödsbo. Vid detta läge är det viktigt att avgöra om den avlidne lämnat ett testamente. Kontrollera den avlidnes eventuella advokat, bank eller personliga papper för bekräftelse. Vid avsaknad av testamente är det praktiskt med juridisk rådgivning för att avgöra hur den avlidnes tillgångar ska hanteras. Det är viktigt att börja göra det så fort som möjligt eftersom en bouppteckning behöver upprättas inom tre månader efter ett dödsfall. Denna ska skickas till Skatteverket. Som namnet antyder är en bouppteckning en redovisning där dels den avlidnes tillgångar och skulder, samt dels vilka som är arvingar och efterlevande. Dödsboet existerar därmed fram till att den avlidnes tillgångar är uppdelade och överförda mellan arvingar.