Om oss

Vi erbjuder heltäckande tjänster för dödsbon i Sollentuna och hela Stockholm. Vi har full förståelse för hur det känns när en närstående gått bort och vårt mål är att avlasta och göra denna tunga tid lite lättare. Våra tjänster innefattar städning, tömning och bortforsling av dödsbo. Vi kan även hjälpa till med ytterligare praktiska delar som kan uppstå i ett dödsbo. Berätta gärna för oss vad du behöver hjälp med.

Professionalitet och respektfullhet

Hos oss präglas vi av professionalitet och respektfullhet. Det innebär bland annat att vi värnar om din tid. Vi kommer på bestämda tider för att hämta dödsbo och ringer en stund innan ankomst. Att tömma dödsbo i Stockholm är tryggt då vi arbetar såväl säkert som tidseffektivt. Våra breda kunskaper av att hantera dödsbon i storstaden Stockholm gör att onödig tid aldrig spills.

Vi vet väl hur ett dödsbo i Stockholm hanteras genom vår långa erfarenhet och lokalkännedom. Detta tillåter oss att även erbjuda dödsbotömning i grannkommuner och intilliggande län. Kontakta oss i sådana fall för mer information om prissättning. Vi anländer snabbt eftersom vi med miljön i åtanke förtänksamt planerar våra resor.

Miljö och hållbarhet

Vi har en vision om en klimatsmart och hållbar värld. Vi tänker att alla kan bidra med något. Miljö innefattar även arbetsmiljön och därför värnar vi om medarbetare på ett säkert sätt.